Opettajat ja ohjaajat

 

Taehye sunim TaeHye-sunim2-216x300.jpg

Taehye sunim on syntynyt lohikäärmeen vuonna Mikkelissä Saimaan rannoilla. Hän kiinnostui itämaisista filosofioista hyvin varhain ja 16-vuotiaana alkoi pitää itseään buddhalaisena, kuitenkaan tuntematta vielä ketään muita buddhalaisia. Tultuaan ylioppilaaksi hän opiskeli Turun ja Helsingin yliopistoissa mm. uskontotiedettä, historiaa ja filosofiaa. Saatuaan filosofian kandidaatin paperit hän teki erilaisia töitä, mm. luennoi Helsingin uskontotieteen laitoksella. Hän perehtyi myös buddhalaisuuden käytännön harjoitukseen, ensin Helsingin FWBO-keskuksessa (nykyisin Triratna) ja sen jälkeen eri buddhalaisissa keskuksissa Euroopassa.

Taehye sunimilla oli jo nuoresta pitäen ajatus munkkeuden merkityksellisyydestä buddhalaisudessa. Siksi hän ”luopui maailmasta” ja lähti Thaimaahan, jossa hänestä tuli Wat Pleng Vipassana luostarissa noviisimunkki Mahapañña vuonna 1982. Hänen theravada-opettajansa oli lempeä, avaramielinen mietiskelymestari Phra Krusangvorn Samadhivat. Noviisimunkki Mahapañña vietti vaeltavaa elämää oleskellen periodisesti Thaimaassa ja Euroopan maissa. Vuonna 1985 hänestä tuli Buddhismin ystävät ry:n puheenjohtaja.

Theravadalaisena munkkina eläminen Suomessa tuntui hyvin vaikealta. Siksi noviisi-munkki Mahapañña lähti Japanin soto-zen-luostareihin ja sen jälkeen Koreaan, jossa hän vuonna 1987 sai korealaisen täyden munkkivihkimyksen ja nimen Taehye sunim Songgwangsa-luostarin seon-mestarilta Ilgak sunimilta. Songgwangsa on yksi Korean kolmesta pääluostarista. Nimet Mahapañña ja Taehye kumpikin tarkoittavat ”Suuri Viisas”. Taehye sunim osallistui kesäretriitteihin Songgwangsassa ja Taiwanissa. Hän sai Ilgak sunimilta luvan aloittaa temppelitoiminnan lännessä, käytännössä Italiassa, jossa siihen tarjoutui tilaisuus. Vuonna 1992 Taehye sunim muutti Pagoda-nimiseen kupolikattoiseen taloon Arezzon kaupungin lähelle. Pagodassa aloittivat luostarielämän kaksi nuorta italialaista, joista sittemmin Koreassa tuli munkki Tae Ri sunim ja nunna Young sunim.

Myöhemmin vuonna 2000 Tae Hye sunim hankki tarkoitukseen soveliaamman paikan, joka sijaitsee Lericissä Ligurian rannikolla. Siitä lähtien Tae Hye sunim on ollut Musang Am temppelin apotti. Taehye sunimin linja on theravadalais-mahayanalainen. Vuonna 1999 hän sai theravadalaisen bhikkhu- eli täysvihkimyksen Burmassa World Buddhist Meditation Centerin mestarilta Paññadipa Sayadaw’lta.

Suomalaissyntyisiä munkkeja ja nunnia on vain muutamia. Taehye sunim on heistä ainoa, josta on tullut ”vanhempi munkki” (mahathera). Hän on Italian ja Suomen Bodhidharma-yhdistysten henkinen opas. Hän on osallistunut myös kansainvälisiin buddhalaisiin tapahtumiin, esim. World Fellowship of Buddhists-järjestön maailman-konferenssiin ja sittemmin World Buddhist Summitiin Suomen valtuuskunnan johtajana Bangkokissa, Japanissa ym.

Taehye sunim on kirjoittanut, yksin ja yhteistyössä toisten kanssa, teoksia joista mainittakoon:

– Bodhipuun juurella, kokemuksia buddhalaisluostareista (Otava, 1984)
– Buddhalaista viisautta (Gaudeamus, 1987)
– Buddhalainen sanasto ja symboliikka (Gaudeamus, 1990)
– Suomalainen zen-opas (Basam Books, 2001 ja 2009)

Lisäksi hän on suomentanut seuraavat harjoituksellemme erittäin hyödylliset kirjat:

– Shunryu Suzuki: Zen-mieli, aloittelijan mieli (Unio Mystica, 1995 ja Delfiini kirjat 2006)
– Zenmestari Wu-men: Portiton portti (Basam Books, 1995)
– Zenmestari Shen-Yen: Kiinalaisten zenmestareiden runoja (Basam Books, 1999)
– Huinengin Suutra (valokopiopainos, Taiwan)

Opetuksessaan Taehye sunim painottaa, että länsimaisen buddhalaisuuden kehittämisessä olennaista on koulukuntarajat ylittävä interbuddhalainen yhteistoiminta sekä munkki- ja nunnasanghan vakiinnuttaminen länsimaisiin olosuhteisiin. Interbuddhalaisen toiminnan kehittämiseksi Suomessa perustettiin Suomen Buddhalainen Liitto Taehye sunimin aloitteesta v. 2009. Siitä lähtien hän on työskennellyt aktiivisesti SBU:n hyväksi. Italian laajassa buddhalaisessa kentässä sunim on myös tunnettu ja arvostettu opettaja, jota usein kutsutaan vierailemaan erilaisiin opetus- ym. tilaisuuksiin. Häntä on usein haastateltu Italian lehdissä. Nykyisin Musang Am -temppelissä harjoittaa ja opettaa hänen lisäkseen Burmassa ordinaation saanut munkki Kusalananda (Alberto Alcozar), joka on myös tunnustettu säveltäjä ja pianisti. Vaikka Taehye sunim toimii pääasiassa Italiassa, hän johtaa myös edelleen aktiivisesti Suomen Bodhidharma-yhdistystä ja vierailee säännöllisesti Suomessa järjestäen retriittejä ja muita tapahtumia.Juha Lamminaho (Vajramitra)

IMG_6691.jpg

Vaasan Dharmatan ohjaaja

Juha aloitti buddhalaisuuteen perehtymisen vuonna 2004. Vuonna 2006 hän sai Taehye sunimilta buddhalaisen nimen Vajramitra, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ‘timantti-salamaystävää’. Juha on harjoitusvuosiensa aikana tutustunut sekä theravadaperinteeseen että korealaiseen ja japanilaiseen zeniin. Tällä hetkellä hän mukana Taehye sunimin johtamassa kolmivuotisessa Dharmaopettajakoulutuksessa. Lisäksi hän tekee satunnaisesti varhaisbuddhalaisten tekstien suomennoksia. Koulutukseltaan Juha on filosofian maisteri ja työskentelee Vaasassa suomenopettajana.